HomeKontaktEnglish
Projekt HiCro
   

Projekt Hiper Hrvatska dugoro?no istra?uje prostor i kulturu kontinentalne Hrvatske, te odre?uje njezina mjesta u europskoj kulturi na osnovi potencijala odr?ivog razvoja i prepoznatljivosti regija. On zna?i okretanje od metropolitanskih prema specifi?nim suburbanim temama u okvirima afirmacije antropogenog pejza?a. Pretpostavljaju?i dobru infrastrukturnu povezanost i opremljenost suvremenim standardom pojedine mikrocjeline, regije mogu ponuditi vrijednosti ?ivljenja poznatom, dominantno urbanom korisniku.

Rolex Oyster replica watches uk Perpetual Rolex Deepsea model 126660, steel case, diameter 44 mm, steel one-way rotating outer ring, 60 minute scale outer ring with black Cerachrom ceramic word ring, molded numbers and scales with PVD coating technology plated with platinum swiss replica watches, D-blue lacquered dial, central hour, minute and second hand, fast-paced flashing calendar, stop-second performance, 18 ct white gold, easy-to-read Chromalight night light dot markers and hands, drain valve replica watches online, Ringlock system case And nitrogen alloy steel compression ring, round arched blue crystal mirror with a thickness of 5.5 mm, steel and 5-grade titanium basereplica watches.

Svaka regija ima svoju lokalnu specifi?nost, arhitektonski vokabular, kulturolo?ke karakteristike koje je nu?no identificirati kako bi se mogle vrednovati, a zatim koristiti kao elemente suvremenosti. Pri tome treba izbje?i konvencionalno tuma?enje i nazivanje tradicionalnog i lokalnog kao "regionalnih elemenata". Regije se vrednuju kroz policentri?nu suvremenost a ne kroz lokalnu perifernost.

Teoretski dio teme "prepoznatljivost regije" istra?uje se na temelju postoje?e literature (monigrafije, studije, skupovi, planska dokumentacija, relevantni projekti u tom prostoru) dok se prakti?ni dio bazira na izabranim lokalitetima utemeljenim na prethodnom teoretskom dijelu projekta. Na tim lokalitetima provode se detaljne prostorno-programske i urbanisti?ko-arhitektonske studije (case studies).

Spoznaje projekta Hiper Hrvatska primjenjuju se u radu sa studentima na ljetnim ?kolama arhitekture (Kontinentalna Hrvatska-Podravina, 2005 i Gorski kotar i Gacka, 2006) u okviru nastavnog programa Arhitektonskog fakulteta, Sveu?ili?ta u Zagrebu. Autori i voditelji projekta i aktivnosti Hicro prof. dr. Vesna Miki?, dia i doc. Sanja Filep, dia.